Please ENJOY

Senin, 03 Maret 2014

SYURGA DAN NERAKA, SEBUAH TEMPAT ATAU SEBUAH RASA?

Sering kita mendengar para penceramah agama berbicara mengenai Syurga dan Neraka yang mereka yakini dengan keimanan mereka, lalu benarkah Syurga dan Neraka itu ada ? Dimana dan bagaimana bentuknya?